Friday, 25 November 2011

Selamat Mencuba

Selamat Mencuba

Ulangkaji Bahagian 3

Labelkan pakaian yang telah siap direka dengan unsur pakaian tradisional setiap kaum.Ujian Bahagian 2

B. Namakan salah sejenis makanan yang dimakan semasa meraikan sesuatu perayaan bagi kaum masing-masing.

1.  Kaum Melayu
     Makanan     :_________________________________________________________
     Perayaan     : _________________________________________________________

2. Kaum Cina 
    Makanan      : _________________________________________________________
    Perayaan      : _________________________________________________________

3. Kaum India 
    Makanan      :_________________________________________________________
    Perayaan      : _________________________________________________________

4. Kaum Kadazan       
    Makanan      : _________________________________________________________
    Perayaan      : _________________________________________________________

5. Kaum Iban  
    Makanan      : _________________________________________________________
    Perayaan      : _________________________________________________________

Ulangkaji Bahagian 1

A. Namakan Kaum dan Pakaian.
1.                    Kaum                          :___________________
                       Pakaian (perempuan)   : ___________________
                       Pakaian (lelaki)            :___________________


2.                                 Kaum                          :___________________
                                    Pakaian (perempuan)   : ___________________
                                    Pakaian (lelaki)            :___________________