Friday, 25 November 2011

Ujian Bahagian 2

B. Namakan salah sejenis makanan yang dimakan semasa meraikan sesuatu perayaan bagi kaum masing-masing.

1.  Kaum Melayu
     Makanan     :_________________________________________________________
     Perayaan     : _________________________________________________________

2. Kaum Cina 
    Makanan      : _________________________________________________________
    Perayaan      : _________________________________________________________

3. Kaum India 
    Makanan      :_________________________________________________________
    Perayaan      : _________________________________________________________

4. Kaum Kadazan       
    Makanan      : _________________________________________________________
    Perayaan      : _________________________________________________________

5. Kaum Iban  
    Makanan      : _________________________________________________________
    Perayaan      : _________________________________________________________

No comments:

Post a Comment